Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
NDC
29,000
CE3,700
HHA
33,200
CE4,300
PSL
35,600
CE4,600
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
TOP
3,100
CE400
PFL
1,200
 0
SBS
2,100
 0
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 64/CE 13 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 125/FL 9 0/FL 0
CK giữ giá 100 0
Khối lượng giao dịch  101,865,869  1,427,160
GTGD  1,836,239  11,800
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 581.44 +0.15 +0.03%
HNX Index 79.90 -0.57 -0.71%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
CNT
1,500
100
GDW
20,300
1,700
HHA
33,200
CE4,300
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
DNS
14,100
FL-2,400
HSI
1,300
FL-200
NOS
800
FL-100
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm