Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
AVF
500
CE100
HKP
6,900
CE900
LM3
3,900
CE500
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
SWC
17,100
700
GEX
24,500
-100
AVF
500
CE100
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 127/CE 23 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 71/FL 8 0/FL 0
CK giữ giá 79 0
Khối lượng giao dịch  126,003,431  6,018,684
GTGD  2,841,632  72,113
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 640.30 +8.04 +1.27%
HNX Index 85.15 +0.43 +0.51%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
CFC
9,500
500
DCT
2,400
CE300
DTV
2,100
CE200
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
AGX
27,000
-6,300
BCP
5,500
-800
CEC
19,400
-3,300
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm