Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ITS
4,500
 0
ADP
27,900
CE3,600
TNM
3,100
CE400
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
AVF
700
FL-100
VEF
28,600
1,100
GEX
24,200
400
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 139/CE 16 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 37/FL 12 0/FL 0
CK giữ giá 104 0
Khối lượng giao dịch  61,850,624  2,127,594
GTGD  943,210  27,907
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 544.75 +2.60 +0.48%
HNX Index 76.90 +0.58 +0.76%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ADP
27,900
CE3,600
CEC
10,600
CE1,300
DTC
8,000
CE1,000
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
CFC
6,000
-900
SSF
7,500
FL-5,000
 
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm