Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
D26
9,900
CE2,800
LCC
1,600
CE400
PXM
400
CE100
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
HVN
33,000
-3,800
TOP
2,200
100
AVF
400
 0
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 94/CE 10 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 139/FL 13 0/FL 0
CK giữ giá 68 0
Khối lượng giao dịch  232,798,335  25,991,158
GTGD  3,629,261  328,728
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 714.47 -2.40 -0.33%
HNX Index 86.32 +0.05 +0.06%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
AFX
4,200
CE500
BTC
42,000
2,000
BTW
18,100
2,200
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ADP
35,400
-3,000
AMP
13,700
-1,800
BSP
27,000
-500
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm