Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
PTH
3,900
CE1,100
HBD
14,300
CE1,300
BMJ
8,800
CE800
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
SBS
3,800
100
S96
2,800
-100
GGG
1,700
CE100
Thông báo
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 122/CE 32 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 63/FL 3 0/FL 0
CK giữ giá 83 0
Khối lượng giao dịch  189,882,100  1,582,729
GTGD  3,771,591  10,978
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 636.65 +4.62 +0.73%
HNX Index 87.04 +0.25 +0.29%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ACE
19,500
800
BHP
5,600
CE500
BMJ
8,800
CE800
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ICI
4,700
-200
QPH
6,200
-400
SHV
12,000
-4,000
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm