Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
BWA
5,600
CE700
PMT
5,300
600
NNG
12,900
1,400
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
PFL
1,400
 0
TOP
4,100
-300
VGC
15,200
300
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 90/CE 5 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 47/FL 5 0/FL 0
CK giữ giá 163 0
Khối lượng giao dịch  14,976,620  297,181
GTGD  335,079  2,723
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 664.85 +5.69 +0.86%
HNX Index 83.43 +0.32 +0.39%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ABI
19,500
500
BTW
17,000
1,500
BWA
5,600
CE700
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
HIG
6,500
-100
KCB
3,400
FL-500
NDP
17,100
-2,900
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm