Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
D26
4,200
CE1,200
SCL
18,700
CE1,700
MTH
18,900
CE1,700
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
VSP
2,800
100
PSB
4,300
200
NTB
4,500
200
Thông báo
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 75/CE 5 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 130/FL 18 0/FL 0
CK giữ giá 76 0
Khối lượng giao dịch  71,202,652  784,602
GTGD  1,200,396  4,464
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 569.36 -0.51 -0.09%
HNX Index 79.90 -0.96 -1.19%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ABI
8,500
400
BTC
23,000
1,000
D26
4,200
CE1,200
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
BMJ
6,200
FL-600
DTC
3,100
FL-300
HBD
13,600
FL-1,500
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm