Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
DTC
8,500
CE1,100
TPS
29,600
CE3,800
HDM
60,800
7,500
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
MTM
3,300
-300
AVF
600
 0
GEX
22,800
-300
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 121/CE 14 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 63/FL 8 0/FL 0
CK giữ giá 101 0
Khối lượng giao dịch  102,555,613  5,312,724
GTGD  1,615,982  35,513
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 608.11 +3.77 +0.62%
HNX Index 81.39 +0.33 +0.41%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
C71
20,500
CE2,600
CEC
29,200
3,600
CGP
5,300
100
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
CTN
900
-400
DVC
9,700
FL-1,600
DXL
2,400
FL-400
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm