Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
VNX
1,200
CE300
VTI
8,000
 0
CVN
2,200
CE200
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
SBS
2,700
CE200
AMD
16,100
 0
PFL
1,800
FL-100
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 91/CE 4 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 62/FL 4 0/FL 0
CK giữ giá 142 0
Khối lượng giao dịch  48,152,460  446,508
GTGD  885,800  4,441
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 570.75 +0.44 +0.08%
HNX Index 83.49 +0.36 +0.43%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
GSM
8,000
200
MTH
29,800
1,000
SGR
13,800
100
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
DBM
28,400
-300
DDM
1,400
FL-100
DGT
4,700
FL-500
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm