Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
VRG
4,900
CE1,400
SBS
2,300
200
SSF
29,200
CE3,800
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
SBS
2,300
200
PSG
700
CE100
PFL
1,300
CE100
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 107/CE 22 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 85/FL 3 0/FL 0
CK giữ giá 93 0
Khối lượng giao dịch  143,862,187  2,672,261
GTGD  2,298,975  12,434
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 595.70 +1.87 +0.31%
HNX Index 82.06 +0.42 +0.51%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
GER
3,500
CE400
ICN
14,000
500
KCE
14,000
1,000
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
DDV
9,000
-600
DTC
5,500
-100
MIC
6,400
FL-1,100
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm