Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
QSP
16,800
CE4,800
SLC
19,400
1,500
AVF
400
CE100
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
VES
900
CE100
PTT
4,700
 0
SD3
11,400
300
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 102/CE 15 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 119/FL 6 0/FL 0
CK giữ giá 70 0
Khối lượng giao dịch  115,737,606  12,485,739
GTGD  2,629,697  112,648
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 685.73 -2.82 -0.41%
HNX Index 85.00 -0.07 -0.08%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
BTU
13,400
CE1,700
BVG
1,000
CE100
CDN
26,900
900
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
DDN
24,000
-3,000
HHV
4,700
-600
IFC
9,200
-1,300
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm