Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
DVC
10,000
 0
HBD
14,300
CE1,300
S55
75,000
CE6,800
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
VSP
2,500
FL-200
SBS
4,300
-100
SDI
96,900
FL-10,700
Thông báo
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 102/CE 18 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 82/FL 9 0/FL 0
CK giữ giá 92 0
Khối lượng giao dịch  144,390,593  2,051,093
GTGD  2,829,318  41,779
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 610.39 -1.54 -0.25%
HNX Index 87.75 -0.47 -0.53%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ACE
19,000
400
HPB
14,400
CE1,300
ND2
7,200
CE600
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
BTW
15,700
-1,500
DAP
35,000
-6,500
DTC
4,600
FL-500
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm