Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
LCC
2,500
CE200
SDG
26,400
CE2,400
SEB
25,300
CE2,300
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
VSP
2,600
FL-200
VDN
22,200
2,000
NTB
4,600
FL-500
Thông báo
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 21/CE 3 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 151/FL 84 0/FL 0
CK giữ giá 45 0
Khối lượng giao dịch  116,972,898  1,480,903
GTGD  1,955,352  6,529
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 565.33 -14.98 -2.58%
HNX Index 80.58 -3.02 -3.61%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
MTH
17,200
CE1,500
PTD
16,100
CE1,400
SSF
6,000
CE500
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
BMJ
6,800
FL-700
BTW
15,400
-200
DTC
3,500
-100
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm