Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
DDN
16,100
CE2,100
HDM
48,700
6,200
CZC
6,500
CE800
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
AVF
900
 0
SBS
2,100
-100
SDI
36,000
2,800
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 95/CE 14 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 81/FL 7 0/FL 0
CK giữ giá 113 0
Khối lượng giao dịch  98,666,090  2,189,922
GTGD  1,563,958  22,408
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 562.31 -2.44 -0.43%
HNX Index 77.04 +0.14 +0.18%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ABI
12,100
300
CZC
6,500
CE800
DDN
16,100
CE2,100
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
BHC
1,100
FL-100
CNT
1,400
FL-200
DBM
23,400
-2,600
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm