Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
THW
9,600
CE2,700
GTT
400
CE100
VLF
600
CE100
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
TVB
16,000
-2,300
ACV
48,500
-500
HVN
38,100
-700
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 131/CE 9 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 93/FL 10 0/FL 0
CK giữ giá 81 0
Khối lượng giao dịch  90,685,549  6,231,206
GTGD  2,162,504  53,924
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 686.26 +3.95 +0.58%
HNX Index 83.24 +0.36 +0.43%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ADP
35,100
1,200
BHP
14,300
900
C21
17,800
200
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
CAD
400
FL-100
CKH
13,800
 0
CVC
11,500
-1,800
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm