Tiếng Việt | English | 한국어 | Hỏi đáp | Sơ đồ
Tìn kiếm
Trang chủ Thông tin thị trường Đồ thị Giao dịch Thông tin đầu tư Hỗ trợ khách hàng
   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Top chứng khoán tăng/giảm
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
XPH
10,100
1,200
SLC
12,500
CE1,600
BDG
17,200
CE2,200
Top KLGD trong ngày
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
MTM
6,100
100
DDV
10,400
CE1,300
MSR
20,600
-1,100
Thông báo
V/v Shutdown server
HBS News
Thông tin GD toàn thị trường
Phân loại HOSE HNX
CK tăng/tăng trần 116/CE 24 0/CE 0
CK giảm/giảm sàn 73/FL 6 0/FL 0
CK giữ giá 89 0
Khối lượng giao dịch  124,902,889  5,291,510
GTGD  2,538,339  60,131
Chỉ số Việt Nam và quốc tế
VN Index 598.37 +6.70 +1.13%
HNX Index 80.68 +0.43 +0.54%
Thống kê giá CK tăng cao nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
ABI
16,900
1,200
BDG
17,200
CE2,200
BLI
7,300
500
Thống kê giá CK giảm nhiều nhất
Mã CK Giá hiện tại Thay đổi
DBM
22,500
-2,500
DPP
12,700
-2,100
GDW
13,300
-2,200
Tài liệu quan tâm
   
Truy cập nhanh
Đồ thị
Lệnh
Giá hiện tại
Danh mục quan tâm